Delegation : Japon

japon

  Candidats

Art Floral

NARISAWA Masakazu
SAKAMOTO Tomoko

Conception Graphique de Documents

TOKUE Sadashi
TSUZUKI Hiroshi

Couture (Confirmés)

KOKURA Mitsuo
SASAKI Harue

Couture (Débutants)

KIMURA Ryo
OKADA Sho

Dessin Architecture CAO-DAO

HIGASHI Nobuhiko
KUBO Takashi

Dessin industriel CAO-DAO

ADACHI Hiroto
KIMURA Nobutaka

Ébénisterie (Confirmés)

MIYACHI Mizuki

Ébénisterie (Débutants)

NINOMIYA Yutaka
SASAKI Yuya

Électronique (Confirmés)

OKUMURA Yu
ONO Yurie

Gestion et Traitement de Données (Confirmés)

FUJINO Shinya
UEMURA Akira

Gestion et Traitement de Données (Débutants)

ENDO Shun
NATAKE Koki

Montage d'Ordinateur

HARADA Dai
KATSUSHITA Tetsuaki

Orthoprothésiste

KAGAWA Takahiro
SAKAMOTO Tsutomu

Programmation Informatique

KADOTA Masayuki

Prothésiste Dentaire

YANAGIMOTO Tasuku

Traitement de Texte

KAMEYAMA Tamotsu
MORISHIMA Akifumi

Web Design

SAKEMI Hideyuki
TOJO Yoshiaki